Het aankoopproces

Een eerste informatief gesprek is altijd gratis en zonder enige verplichting.

Hoe gaat Lynx Bedrijvenmakelaars te werk als u een bedrijf wilt kopen?


1. U borgt de exclusiviteit van Lynx Bedrijvenmakelaars middels het ondertekenen van onze offerte en het vooraf betalen van een eenmalige commitmentfee.
2. Nadat wij zijn overeengekomen gaan we over tot het inventariseren van uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze informatie zetten wij om in kenmerken van de voor u ideale onderneming, omschreven in een bedrijfsprofiel.
3. De onderneming die deze kenmerken het dichtst benaderen gaan we aan u voorstellen.
4. U maakt uit de aangeboden lijst een verantwoorde keus.
5. De onderneming van uw keus gaan we benaderen en verder onderzoeken ( o.a.een bedrijfswaardering).
6. Lynx Bedrijvenmakelaars voert voor u de onderhandelingen.
7. Indien de onderhandelingen tot succes leiden verzorgen wij de financieringsaanvraag en nemen wij deel aan de gesprekken met de bank.
8. Lynx Bedrijvenmakelaars kan u begeleiden tijdens de due dilligence en de contractfase doch dit onderzoek en het opstellen van de contracten worden door derden uitgevoerd. De kosten worden rechtstreeks aan u doorberekend. De contracten vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van Lynx.

Nadat de contracten zijn ondertekend bij de notaris berekenen wij u een van te voren afgesproken "vaste" succesfee. Of wij nu 10 of 30 bedrijven voor u hebben benaderd er zijn geen financiële verrassingen achteraf.