Due Dilligence

Nadat u succesvol de onderhandelingen heeft afgerond met de kandidaat koper wordt er een Letter of Intent ofwel intentieverklaring opgesteld. Dit is te vergelijken met een voorlopige koopovereenkomst. Hierin staan de voorwaarden van de transactie vermeld met de daarbij horende ontbindende voorwaarde. Een van deze ontbindende voorwaarden is een negatieve uitkomst van het due diligence onderzoek.

Pas na ondertekening van deze overeenkomst krijgt de koper de gelegenheid om, binnen een van te voren afgesproken tijd, een Due Diligence onderzoek uit te (laten) voeren.

Het eerste doel van een due diligence onderzoek (het boekenonderzoek) is om te kijken of de informatie die de verkoper tijdens het gehele overname proces heeft verstrekt wel juist en volledig is. Het onderzoek richt zich in eerste instantie dan ook op financiële, fiscale en juridische zaken (arbeidsovereenkomsten, vergunningen, oninbare debiteuren, voorzieningen etc.). Zaken als onroerend goed of bijv. intellectueel eigendom kunnen ook onderdeel uitmaken van het onderzoek.
Komt er uit het onderzoek dat de informatie niet juist of onvolledig was dan kan dat leiden tot het ontbinden van de overeenkomst of tot het heropenen van de onderhandelingen om te komen tot nieuwe voorwaarden waaronder een herziening van de koopsom of van de garanties.
Het tweede doel is meer transformatiegericht: kloppen de hypotheses onder mijn business case? In welke mate past de (nieuwe) activiteit sluit deze aan op de marktvraag?
De praktijk vertelt ons echter dat in de due diligence fase er weinig deals nog afketsen.

Lynx Bedrijvenmakelaars kan u begeleiden bij het uitvoeren van het due diligence onderzoek. Wij coördineren het onderzoek en brengen u in contact met de uitvoerende partners waaronder juristen, fiscalisten en accountants.

Terug naar het overzicht>>