Privacy Policy

Voor u en voor Lynx Bedrijvenmakelaars is vertrouwelijkheid en veiligheid erg belangrijk. Wij behandelen uw gegevens dan ook strikt vertrouwelijk. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u!

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens bestanden. Dit geldt dus ook voor www.lynxbedrijvenmakelaars.nl en andere partijen waar wij mee werken. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Door u verstrekte informatie.
Als u Lynx Bedrijvenmakelaars uw e-mail adres of andere persoonlijke informatie stuurt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief of aanvullende informatie, verzekeren wij u ervan deze gegevens voor geen enkel ander doel te zullen gebruiken. Uiteraard verstrekken wij ook geen e-mail adressen aan derden.
Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie (cookies)
Wanneer u onze websites raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (b.v. het gebruikte type Internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren.
 

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van Lynx Bedrijvenmakelaars.
Lynx Bedrijvenmakelaars is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of website en/of publicaties voorkomen.Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u uw gegevens uit onze databank wenst te verwijderen kunt u ons dit via het emailadres  info@lynxbedrijvenmakelaars.nl kenbaar maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Locatiegegevens
Wij maken geen enkel gebruik van locatie gegevens.

Privacy Officer

Wij hebben een zogeheten Privacy Officer aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 • Klacht indienen

  Indien u een klacht heeft dan kunt u deze klacht melden bij onderstaand adres. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Onze contactgegevens:

  Privacy Officer: Leon Reijnen

  0653381172

  reijnen@lynxbedrijvenmakelaars.nl