Letter of Intent

LOI

De Letter of Intent (LOI) is een document waarin koper en verkoper de intentie uitspreken dat ze tot een deal willen komen en aangeven hoe die deal eruit gaat zien. Kort gezegd: een intentieverklaring om te komen tot een definitief verkoopcontract. 

Dit staat erin:
Verloopdatum LOI
Geheimhoudingsovereenkomst
Exclusiviteitsbeding: partijen mogen niet met andere partijen onderhanderhandelen
Onderhandelingsschema
Waarderingsmethode
De prijs en datum van de overdracht
Wat er precies verkocht wordt: welke vennootschappen, de hoeveelheid aandelen
Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de prijsbepaling
Afspraken op het gebied van management, personeel, duur van aanblijven, concurrentiebeding
Afspraken over garanties / Geschillenregeling
Ontbindende voorwaarden

 Na het tekenen van een Letter of Intent wordt het heel moeilijk om u als koper nog terug te trekken. Tenzij er bij het Due Diligence onderzoek nog "lijken uit de kast" komen, is er voor beide partijen bijna geen mogelijkheid meer om zich zonder juridische kleerscheuren en forse schadeclaims terug te trekken.