Het verkoopproces


Hoe gaat Lynx Bedrijvenmakelaars te werk als u uw bedrijf wilt verkopen?

1. Een eerste informatief gesprek is altijd gratis en zonder enige verplichting.
2. Bij wederzijdse interesse maken wij voor u een offerte met hierin omschreven wat u van ons kunt verwachten en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
3. Verkoop exclusiviteit gedurende een vooraf overeen te komen periode, geen "uurtje factuurtje"! Een eenmalige commitment fee vooraf, een vaste commissie op basis van no cure-no pay in geval van succes en commissiebescherming op de aangebrachte kandidaten, zijn voorwaarden die deel uit maken van deze overeenkomst.
4. De voorbereiding van het project neemt maximaal twee weken tot een maand in beslag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens en de omvang van de onderneming. In deze periode analyseren wij het bedrijf, bepalen wij de positie en de aantrekkelijkheid voor de koper, berekenen wij de waarde van de onderneming en stellen een informatie memorandum samen.
5. Wij benaderen potentiële kandidaten uit ons netwerk en de diverse beschikbare databases, door middel van e-mail, telefoon of persoonlijk. Tevens sturen wij een kort anoniem profiel van de onderneming naar meerdere collega overname intermediairs.
6. Alle geïnteresseerden ondertekenen een strikte "Geheimhoudingsovereenkomst" en ontvangen na akkoord van de verkoper het anonieme informatie memorandum.
7. Er wordt in dit stadium nagegaan of de kandidaten over voldoende financiële middelen beschikken.
8. Bij wederzijdse interesse kan er een kennismakingsgesprek volgen waarbij doelstellingen, eisen en wensen worden uitgewisseld.
9. Pas nadat kandidaat koper en verkoper besluiten tot een vervolggesprek ontvangt de kandidaat koper uitgebreide financiële informatie.
10. Met de meest geschikte kandidaten worden de onderhandelingen gestart. De andere kandidaat-kopers worden voorlopig in reserve gehouden.

11. De intentieverklaring (Letter of Intent) geeft op bindende wijze de hoofdlijnen van de bedoeling van kandidaat-koper als van de verkoper weer. Lynx Bedrijvenmakelaars stelt deze intentieverklaring op en de verkoper laat deze toetsen door een jurist.
12. Vervolgens treedt de fase in waarin verdere detailonderhandelingen plaats zullen vinden. De kandidaat-koper is in deze periode, op basis van exclusiviteit, in de gelegenheid om een due diligence onderzoek te starten en de overname financiering te regelen.
13. Bij een totaal akkoord wordt het overnamecontract opgesteld en de overdrachtsdatum en betalingsmodaliteiten bepaald.
14. Op de overdrachtsdatum worden de diverse contracten door beide partijen ondertekend.
15. Elke vorm van overdracht maakt ook het onderwerp uit van een door de verkoper te verstrekken (bank)waarborg tegen verborgen latenties en of navorderingen.
16. De overdracht van de onderneming geschiedt uitsluitend tegen betaling van de koopsom. De notaris belt de bank of het geld op de rekening staat voordat er tot de closing wordt overgegaan.
17. Er is tussen de koper en de verkoper een periode afgesproken voor overdracht van de know-how en opleiding van de koper.

Wat kan Lynx Bedrijvenmakelaars voor uw betekenen? < Neem direct contact op >.