Gedragscode

Wij aanvaarden geen opdrachten buiten ons ervaringsgebied als wij vooraf kunnen inschatten dat wij deze onvoldoende professioneel kunnen uitvoeren.

Van iedere klant hebben wij een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier en vragen daarnaast een uitreksel uit het handelsregister op. De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd middels een getekende offerte. Wij vertegenwoordigen onze opdrachtgever op een objectieve wijze en kennen geen enkel tegenstrijdig belang.
Werkzaamheden buiten de deskundigheid van onze adviseurs op juridisch en fiscaal gebied worden in overleg met onze opdrachtgevers voorgelegd aan betreffende deskundigen. Alle gegevens en informatie die betrekking heeft op de klant en zijn onderneming is vertrouwelijk en wordt slechts aan derden verstrekt met medeweten van de klant en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.
Alle verstrekte informatie is zorgvuldig samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid en is niet misleidend.
Heeft u een klacht over een advies of onze werkwijze in het algemeen dan verzoeken wij u ons daar over te informeren.