Financiële woordenlijst

 • Buy & Build-strategie
  Strategische overname van één of meerdere bedrijven om sterker te staan in een bepaalde sector of om een sector te consolideren.
  Carve-out
  Verkoop van een niet-strategisch deel van de onderneming.
  Leveraged Buy-Out (LBO)
  Een investeerder neemt met eigen middelen en geleend geld een bedrijf over. Dat kapitaal moet later door het overgenomen bedrijf terugbetaald worden. Vooral private equity-firma's gebruiken LBO's om bedrijven over te nemen, een Buy & Build-strategie toe te passen en later weer te verkopen.
  Management Buy-In (MBI)
  Het management van een bedrijf neemt een ander bedrijf (of één of meerdere afdelingen ervan) met eigen middelen over. Doen ze dat met een externe financier, dan spreekt men van een Leveraged Management Buy-In.
  Management Buy-Out (MBO)
  Het management van een bedrijf koopt één of meerdere afdelingen of het volledige bedrijf over en zet de activiteit verder.
  Mezzanine-financiering
  Financieringsvorm die vooral bij Leveraged Buy-Outs ingezet wordt: kapitaal dat de leemte vult tussen het bij de bank geleende bedrag en het 'risicodragend' vermogen. Mezzanine-kapitaal is risicodragend, omdat het ingeroepen wordt op een moment dat de banken niet meer willen lenen of als kapitaal ophalen door uitgifte van nieuwe aandelen niet gewenst of niet mogelijk is.
  Mezzanine-kapitaal wordt pas terugbetaald nadat de leningen aan de bank terugbetaald zijn. Mezzanine financieringen gebeuren doorgaans aan een hoge rentevoet. Mezzanine-investeerders hebben meestal geen inspraak in het dagelijks bestuur van het bedrijf waarin ze geïnvesteerd hebben. Bij succes krijgen ze meestal een extra bonus bovenop de rente.
  Owner's Buy-Out (OBO)
  Techniek waarbij de eigenaar samen met een externe investeerder (meestal private equity) zijn eigen bedrijf overneemt via een nieuw op te richten vennootschap of een 'holding'-maatschappij. Via een dergelijke transactie kan de eigenaar een belangrijk deel van de waarde van zijn bedrijf veiligstellen. Dergelijke transactie wordt bijna altijd gestructureerd via een Leveraged Buy-Out (LBO).
  EBO (Equity Buyout)
  EBO is het nieuwe buzzwoord in financiële middens. Door de kredietschaarste (credit crunch) gebeuren immers steeds meer deals zonder geleend geld. De deals zijn dus niet langer 'leveraged' zoals bij een LBO, maar komen tot stand op basis van een aandelenruil of aandelen tegen cash (all-equity).
  Private Equity-firma
  Private Equity spelers beheren een of meerdere fondsen van investeerders (privé-investeerders, banken, verzekeringsmaatschappijen, ...) en gebruiken die fondsen om bedrijven over te nemen (meestal via een Leveraged Buy-Out (LBO)).
  Vendor Loan
  Financieringsvorm die sterk aanleunt bij een mezzanine-financiering. Het is de verkoper van de onderneming die deze lening verstrekt.
  Venture Capital
  Private equity-fonds dat gespecialiseerd is in risicovolle financieringen van jonge ondernemingen in technologische of andere groeisectoren.